May 19, 2022

Joey Graham DL

Roedd gyrfa Joey Graham yn ymroddedig i addysg. Roedd hi’n athrawes anghenion arbennig, a oedd yn canolbwyntio ar addysgu plant â dyslecsia.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram