Cynigion am Ymweliadau Brenhinol

Os hoffech wahodd aelod o’r teulu brenhinol i ddigwyddiad sy’n digwydd yng Ngwent, dylech eu gwahodd o leiaf chwe mis ymlaen llaw.
Rhoddir ystyriaeth ofalus i bob gwahoddiad a dderbynnir. I gael y cyfle gorau o lwyddiant, argymhellwn eich bod yn gwneud eich gwahoddiad trwy’r Arglwydd Raglaw sy’n gyfrifol am gynghori ar wahoddiadau ac am gydlynu rhaglen yr ymwelwyr brenhinol. Yna bydd yr Arglwydd Raglaw yn cysylltu â Phalas Buckingham, swyddfa breifat y darpar ymwelydd brenhinol a’r sefydliad sy’n eu croesawu.

Gellir cael rhagor o wybodaeth trwy gysylltu â Swyddfa’r Arglwydd Raglaw.

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram