Close

Mawrth 7, 2018

Y Briodas Frenhinol – Eich Cyfle i Weld y Briodas Frenhinol Drosoch eich Hun

Caiff deg o bobl o Went (Sir Fynwy, Caerffili, Casnewydd, Blaenau Gwent a

Thorfaen) gyfle i fynd tu mewn i furiau Castell Windsor ar 19 Mai i weld

rhan o briodas EUB y Tywysog Henry o Gymru a Ms Meghan Markle. Gwahoddwyd

Arglwyddi Rhaglaw o bob rhan o’r Deyrnas Unedig i enwebu pobl a wnaeth

gyfraniad sylweddol neu nodedig i’w cymuned leol neu i Gymru. Dylai o leiaf

rai o blith y sawl a ddewisir fod yn bobl ifanc sydd wedi gwneud gwaith

ysbrydoledig neu weithredu fel arweinwyr yn eu cymuned. Gall pob person a

ddewisir ddynodi rhywun i fynd gyda nhw.

Nid gwahoddiad i’r briodas yw hyn. Caiff y rhai a ddewisir fynediad i dir

Castell Windsor i edrych y gwesteion yn cyrraedd Capel San Siôr, yna wrando

ar ddarllediad o’r gwasanaeth, ac yn olaf weld y cerbydau’n ymadael ar ôl y

gwasanaeth.

Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y cyfle, ysgrifennwch os gwelwch yn

dda at yr Arglwydd Raglaw neu anfon e-bost at llgwent@monmouthshire.gov.uk

gyda’ch enw llawn, eich oedran (os dan 18), cyfeiriad post, cyfeiriad e-bost

a rhif ffôn, ynghyd â datganiad byr o pam y credwch y dylech gael eich

dewis. Rhaid i lythyrau neu negeseuon e-bost gyrraedd erbyn dydd Mercher 14

Mawrth fan bellaf er mwyn cadw at amserlen Palas Buckingham. Dylid cyfeirio

unrhyw ymholiadau at Caroline Creer ar 0207 024 4174.