Close

Mawrth 13, 2018

Seremoni’r Codi’r Faner

Y Cynghorydd Sir Maureen Powell, Cadeirydd Cyngor Sir Fynwy yn darllen neges gan Ysgrifennydd Cyffredinol y Gymanwlad yn seremoni’r Codi’r Faner a gynhaliwyd yng Nghyngor Sir Fynwy ar Ddiwrnod y Gymanwlad dydd Llun 12 Mawrth. Gyda’r Cynghorydd Powell mae’r Dirprwy Arglwydd Raglaw Murray Kerr (yn y canol) ynghyd â’r Uchel Siryf  Kevin Thomas a’r Canon Mark Soady, Caplan y Cynghorydd Powell, a’r Cynghorydd Sir Bob Greenland, Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir Fynwy. Roedd nifer o gynrychiolwyr y Cyngor hefyd yn bresennol ynghyd â llawer o fyfyrwyr o gampws cyfagos Coleg Gwent.

Mae 2018 yn flwyddyn bwysig i’r Gymanwlad gyda chyfarfod Penaethiaid y Gymanwlad i’w gynnal yn Llundain.