Close

Clerc i’r Arglwydd Raglaw

Gall yr Arglwydd Raglaw benodi pa bynnag berson o statws ac uniondeb y dymuna i fod yn glerc i’r Is-gapteiniaeth. Mewn nifer o ardaloedd mae’r rôl fel arfer yn cael ei wneud gan Brif Weithredwr y Cyngor Sir os ydyw’n fodlon ymgymryd â’r dyletswyddau. Yn ymarferol mae’n bosib bydd llawr o’r gwaith o ddydd i ddydd yn cael ei dirprwyo i weithiwr arall yn yr Awdurdod Lleol.

Y Clerc i Arglwydd Raglaw Gwent yw Paul Matthews, Prif Weithredwr Cyngor Sir Fynwy