Close

admin

Seremoni’r Codi’r Faner

Y Cynghorydd Sir Maureen Powell, Cadeirydd Cyngor Sir Fynwy yn darllen neges gan Ysgrifennydd Cyffredinol y Gymanwlad yn seremoni’r Codi’r Faner a gynhaliwyd yng Nghyngor Sir Fynwy ar Ddiwrnod y Gymanwlad dydd Llun 12 Mawrth. Gyda’r Cynghorydd Powell mae’r Dirprwy Arglwydd Raglaw Murray Kerr (yn y canol) ynghyd â’r Uchel Siryf  Kevin Thomas a’r Canon […]

Read More

Tywysog Cymru yn cwrdd â phlant yn cymryd rhan mewn rhaglen addysg newid yn yr hinsawdd a gaiff ei rhedeg gan yr elusen Size of Wales yn Ysgol Gymunedol Heol Blenheim, Cwmbran

Read More